Formu Doldurun Hemen Dönüş Yapalım!
  Eğitim Seçiniz

  A Sınıfı İş Güvenliği Kursu

  İş sağlığı ve güvenliği, işyerlerinde işin yapıldığı esnada çalışma ortamındaki çeşitli etmenler sebebi ile çalışanların karşılaştıkları sağlık sorunlarını ve mesleki tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan sistemli…

  Devamı

  B Sınıfı İş Güvenliği Kursu

  06. 2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı kanun ile Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yeni bir dönem başlamıştır. Çalışan sayısına bakılmaksızın ( bazı istisnalar dışında) bütün işyerlerinin iş sağlığı…

  Devamı

  C Sınıfı İş Güvenliği Kursu 

  Her işyeri yapılan işin özelliğine göre sağlık ve güvenlik açısından tehlikeler içerir. Bu tehlikelerin yol açtığı olumsuz sonuçların sadece %2’si önlenemez durumda iken, %98’i önlenebilir durumdadır.  İş sağlığı ve güvenliği (İSG)…

  Devamı

  İşyeri Hekimliği Kursu

  Hekimlerimizin işyeri hekimliği yapabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenir. Bakanlık, hekimlerimizin işyeri hekimi olabilmeleri için koymuş olduğu şartları buradan okuyabilirsiniz…

  Devamı

  İşyeri Hemşireliği Kursu

  İş yerlerinde işin yürütüldüğü esnada çeşitli sebeplerle sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar “İş Sağlığı Ve Güvenliği” olarak tanımlanmaktadır.  Evrensel anlamda…

  Devamı

  Online İş Güvenliği Kursu

  Online eğitimler uzman eğitim kadromuz rehberliğinde yapılmaktadır. İş Güvenliği Eğitim Merkezlerimizde İş Güvenliği Kursu, İşyeri Hekimliği Kursları, Diğer Sağlık Personeli kursları başta olmak üzere, eğitim…

  Devamı

  İş Güvenliği Kursu

  İSG günümüzde iş dünyasının vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Özellikle İstanbul gibi büyük ve yoğun nüfuslu şehirlerde iş güvenliği konusu, işyerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, iş güvenliği kursları, işyerlerindeki çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla oldukça önemli bir rol oynamaktadır. İstanbul İş Güvenliği Kursu olarak, A Sınıfı İSG Kursu, B Sınıfı İSG Kursu, C Sınıfı İSG Kursu, işyeri hemşireliği kursu ve işyeri hekimliği kursu gibi çeşitli eğitim programları sunarak işyerlerinde güvenliği artırmayı hedefliyoruz. Günümüzde, iş dünyasında çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, iş yerlerinin başarısı için kritik bir öneme sahiptir. İş güvenliği kursları, bu konuda profesyonelleri eğitmek ve iş kazalarını en aza indirmek için etkili bir araçtır. İşte, iş güvenliği kurslarının önemi, çeşitleri ve kazanımları hakkında detaylı bir inceleme.

  A Sınıfı İSG Kursu:

  İş güvenliği alanında en temel eğitimlerden biri olan A Sınıfı İSG Kursu, işyerlerinde çalışan herkesin katılması gereken bir eğitimdir. Bu kurs, temel iş güvenliği prensipleri, acil durum müdahaleleri, yangın güvenliği, ilk yardım gibi konuları içerir. İstanbul İş Güvenliği Kursu olarak A Sınıfı İSG Kursu ile işyerlerindeki personelin güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz. İş güvenliği, her iş yerinin öncelikli hedeflerinden biridir ve bu hedefe ulaşmak için profesyonel bir donanıma sahip olmak önemlidir. A Sınıfı İSG Kursu, iş güvenliği konusunda uzmanlaşmak isteyen bireyler için kapsamlı bir eğitim programı sunmaktadır.

  A Sınıfı İş Güvenliği Kursu genellikle şu konuları içerebilir:

  1. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
  2. İş kazalarının nedenleri ve önlenmesi
  3. İş yerinde risk analizi yapma
  4. Kişisel koruyucu donanımların kullanımı
  5. Acil durum önlemleri ve yangın güvenliği
  6. İlk yardım bilgisi
  7. Ergonomi ve çalışma koşulları
  8. Çalışanların hakları ve sorumlulukları

  Bu tür kurslar, iş sağlığı ve güvenliği konularında temel bilgi ve becerilere sahip olmak isteyen herkes için uygundur, özellikle işyerlerinde çalışan personel için zorunlu olabilir. Kurs sonunda başarılı olan katılımcılara genellikle bir sertifika verilir. Sertifika, katılımcının belirli bir düzeyde iş sağlığı ve güvenliği bilgisine sahip olduğunu gösterir.

  B Sınıfı İSG Kursu:

  B Sınıfı İş güvenliği kursu, İSG konusunda daha derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen profesyoneller için uygundur. Bu kurs, risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, ergonomi gibi konuları kapsar. İstanbul İş Güvenliği Kursu olarak, B Sınıfı İSG Kursu ile işyerlerindeki yöneticilere ve uzmanlara özel bir eğitim sunmaktayız.İş güvenliği, her işletmenin sürdürülebilirliği ve çalışanların sağlıklı bir şekilde işlerini sürdürebilmesi için temel bir gerekliliktir. B Sınıfı İSG Kursu, iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak ve uzmanlaşmak isteyen profesyoneller için ideal bir eğitim programıdır.

  B sınıfı iş güvenliği kursu genellikle şu konuları içerir:

  1. Temel İş Güvenliği Bilgisi: İş güvenliği ile ilgili temel kavramlar, riskler ve önlemler hakkında genel bilgiler.
  2. İlk Yardım Bilgisi: Acil durumlarda temel ilk yardım bilgisi, yaralanma veya hastalık durumlarında nasıl müdahale edileceği konularını içerir.
  3. İş Güvenliği Yasal Mevzuatı: Türkiye’deki iş güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve kurallar.
  4. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD): Çalışanların güvenliğini sağlamak için kullanılacak kişisel koruyucu ekipmanlar ve bu ekipmanların nasıl kullanılacağına dair bilgiler.
  5. İş Hijyeni: İşyerlerindeki fiziksel etmenler, kimyasal maddeler, biyolojik etkenler ve ergonomi gibi faktörlerin kontrolü ve işyeri hijyenine dair bilgiler.

  B sınıfı iş güvenliği kursu genellikle belirli bir süre içinde tamamlanan ve başarılı olan katılımcılara sertifika veren bir eğitim programıdır. İşverenler, çalışanların güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını minimumda tutmak amacıyla bu tür kurslara katılımı teşvik ederler. Ancak, iş güvenliği eğitimi konusundaki detaylar yerel mevzuatlara ve kurumların politikalarına bağlı olarak değişebilir, bu nedenle yerel yetkililere ve eğitim sağlayıcılara başvurmanız önemlidir.

  C Sınıfı İSG Kursu:

  C Sınıfı İş güvenliği kursu, İSG konusunda uzmanlaşmak isteyen profesyoneller için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu kurs, iş güvenliği yöneticilerine yönelik liderlik becerileri, denetim teknikleri, acil durum planlaması gibi konuları içermektedir. İstanbul İş Güvenliği Kursu olarak, C Sınıfı İSG Kursu ile işyerlerinde liderlik rolü üstlenecek profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çalışma hayatında iş güvenliği, iş yerlerindeki çalışanların sağlığı ve güvenliği için kritik bir faktördür. C Sınıfı İSG Kursu, temel iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini edinmek isteyen bireyler için önemli bir eğitim programıdır.

  Bu kursun içeriği genellikle şu konuları kapsar:

  1. İş güvenliği mevzuatı: İş güvenliği ile ilgili yürürlükteki yasal düzenlemeler ve kurallar.
  2. Tehlikeler ve riskler: Çalışma ortamında karşılaşılabilecek potansiyel tehlikeler ve bu tehlikelere karşı alınması gereken önlemler.
  3. Kişisel koruyucu ekipmanlar (KKK): Çalışanların işlerini güvenli bir şekilde yapabilmeleri için kullanmaları gereken kişisel koruyucu ekipmanların tanıtımı ve kullanımı.
  4. İlk yardım: Acil durumlarda ilk yardımın nasıl yapılacağına dair temel bilgiler.
  5. Yangın güvenliği: Yangın riskleri, yangın söndürme yöntemleri ve yangın güvenliği önlemleri.

  Bu tür kurslar genellikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinci artırmak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla düzenlenir. Katılımcılara bu konularda bilgi sahibi olmaları ve işyerlerinde güvenli çalışma koşullarını sağlamaları için gereken temel yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar. C sınıfı iş güvenliği sertifikası, katılımcılara bu alandaki bilgi ve becerilerini belgeleme imkanı sağlar. Ancak, her ülkenin iş güvenliği düzenlemeleri farklı olabilir, bu nedenle kurs içeriği ve sertifika geçerliliği ülkeye bağlı olarak değişebilir.

  İşyeri Hemşireliği Kursu:

  İşyeri hemşireliği, işyerlerinde sağlık hizmetleri konusunda uzmanlaşmış bir alanı kapsar. İşyeri Hemşireliği Kursu, sağlık personelinin işyerlerindeki özel ihtiyaçlara uygun bir şekilde hizmet verebilmesini sağlamayı amaçlar. İstanbul İş Güvenliği Kursu olarak, işyeri hemşirelerine özel olarak tasarlanmış bu kurs ile işyerlerinde sağlık ve güvenlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. İşyeri hemşireliği kursları, iş yerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumlulukları üstlenecek hemşirelere yönelik özel eğitim programlarıdır. Bu kurslar, işyerlerindeki sağlık risklerini yönetme, acil durum müdahaleleri gerçekleştirme ve çalışanlar arasında sağlık bilincini artırma konularında uzmanlaşmayı hedefler.

  Kurs İçeriği ve Modüller

  • Temel Sağlık Bilgileri: Anatomi, fizyoloji ve genel sağlık bilgileri.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği: İş yerlerindeki sağlık riskleri, güvenlik protokolleri ve önlemler.
  • İlk Yardım ve Acil Durum Yönetimi: Temel yaşam destekleri, ilk yardım uygulamaları ve acil durum planlaması.
  • Psikososyal Destek: Çalışanların mental sağlığını destekleme, stres yönetimi ve psikososyal riskler.
  • İşyeri Sağlık Hizmetleri Yönetimi: İş yerlerinde sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve yönetimi.

  İşyeri Hekimliği Kursu:

  İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanlaşmış sağlık profesyonelleridir. İşyeri Hekimliği Kursu, işyeri hekimlerine özel olarak tasarlanmıştır ve bu alanda gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar. İstanbul İş Güvenliği Kursu olarak, işyeri hekimlerini güncel bilgilerle donatarak işyerlerindeki sağlık standartlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.İş sağlığı, iş yerlerindeki çalışanların sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlamak için hayati öneme sahiptir. İşyeri Hekimliği Kursu, sağlık alanında uzmanlaşmak ve iş yerlerindeki sağlık standartlarını korumak isteyen profesyoneller için kapsamlı bir eğitim programı sunmaktadır.

  Kurs İçeriği ve Modüller

  İşyeri hekimliği kursları geniş bir müfredat sunar ve aşağıdaki konuları içerir:

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve iş yerlerinde uygulanması gereken standartlar.
  • Risk Değerlendirmesi ve İşyeri Analizi: İşyerindeki potansiyel sağlık risklerini belirleme ve analiz etme.
  • İlk Yardım ve Acil Durum Yönetimi: Temel yaşam destekleri, ilk yardım uygulamaları ve acil durum planlaması.
  • Mesleki Hastalıklar ve Korunma Yöntemleri: İşyerlerinde sık rastlanan mesleki hastalıklar ve korunma stratejileri.
  • Sağlık Taramaları ve Çalışan Sağlığı İzleme: Çalışanların sağlığını izleme ve tarama programlarının yönetimi.

  Sonuç Olarak

  İstanbul İş Güvenliği Kursu olarak, işyerlerinde çalışanların güvenliğini en üst düzeye çıkarmak ve iş sağlığı standartlarını yükseltmek amacıyla çeşitli eğitim programları sunmaktayız. A Sınıfı İSG Kursu, B Sınıfı İSG Kursu, C Sınıfı İSG Kursu, İSG Eğitimi işyeri hemşireliği kursu ve işyeri hekimliği kursu gibi çeşitli eğitim seçenekleri ile iş güvenliği konusunda uzmanlaşmak isteyen herkesi bekliyoruz. Güvenli bir çalışma ortamı için İstanbul İş Güvenliği Kursu her zaman yanınızda!